Lid worden

wilt u lid worden van de Oranjevereniging Bergentheim? Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Kosten € 10,- per jaar.

Aanmeldformulier

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: Oranjevereniging Bergentheim
om een bedrag af te schrijven van:

Door uw aanmelding te verzenden gaat u akkoord met afschrijving van de contributie bedragen en bevestigt u dat bovenstaande informatie correct is.